Logo možná není to,
co si myslíte.

Co je to vlastně logo a jak by mělo vypadat? Názory se budou zcela jistě různit. Existuje však jedno pravidlo, které stále velké množství značek zcela opomíjí – logo není komunikace, je to identifikace. Často vznikají loga, která jsou hromadou poslepovaných nápadů a do paměti se prostě nezapíší. Chybí jim síla sdělení a mohou být pro jejich nositele i dost kontraproduktivní. A někdy jsou i vtipná, ačkoliv by neměla být…

V jednoduchosti je krása, a platí to i zde. Do loga samotného patří co nejméně. Představte si ho spíš jako otisk ruky na stěně pravěké jeskyně, než složitou ilustraci. Dobré logo vás jednoznačně identifikuje mezi řadou jiných značek. Je unikátním poznávacím znamením, které reprezentuje vaši jedinečnost. V tom nejlepším případě se může stát široce známým symbolem, který přetrvá v nezměněné podobě desítky let.

Další články v blogu

Přejít nahoru