Zadání projektu aneb proč mít dobrý brief?

V našem oboru existuje několik typů klientů. A patří mezi ně i jeden, se kterým je spolupráce těžká až nemožná. Jeho často jediné zadání práce je věta „Překvapte mě“. Možná si řeknete, že je to vlastně skvělý zadavatel, který dává absolutní volnost při zpracování úkolu, a tudíž se jedná o splněný sen každého kreativce…

Ve skutečnosti je to nejhorší způsob spolupráce, na který můžete narazit, a přirovnali bychom jej ke střelbě od boku se zavázanýma očima. Zadavatel nepřipraví reálné zadání a co je horší, některý dodavatel na takovou spolupráci kývne. Musí potom ale počítat s tím, že od něj zadavatel očekává zázraky. Prostě chyba na obou stranách a vyhlídky nepěkné.
Zadavatel nemůže spoléhat na to, že se bez přípravy magicky dostaví kýžený výsledek. Dodavatel se nesmí nechat zmást příslibem volné ruky při tvorbě, a musí pokládat správné otázky. Berme dobré zadání jako zákon, podle kterého při práci postupujeme. Vždy je potřeba otevřenost k dialogu, důvěra, nastavení mantinelů a hlavně vytyčení cílů.

Další články v blogu

Přejít nahoru