Pozor na zmetky! Ořezové značky, spad.

To platí jak do života, tak při přípravě tiskových dat a výrobě.

Když připravujeme grafiku, která bude směřovat do tiskárny na výrobu (tiskoviny, obaly atd.), musíme přidat ořezové značky, v odborné hantýrce „šnajtky“, nebo prostě ořezovky. Tyto linky v rozích formátu definují místo ořezu z velkého tiskového archu na požadovaný formát. V tiskárnách totiž pracovníci nevkládají papíry do tiskárny pro formát A4, vždy se tiskne na cca půlmetrové archy, z nichž se následně formát ořezává právě podle šnajtek.

Ořezové značky, ořezová linka a bigy

Když má být výsledkem složitější tvar (např. samolepka libovolného tvaru), musíme místo šnajtek přidat ořezovou linku. Ta definuje cestu řezacího nože ve výrobním stroji (řezacím plotru).

Pokud grafika zasahuje až ke kraji formátu, musí motiv přesahovat ještě 3 mm za místo ořezu. Kdybychom grafiku o ten kousek neprodloužili, téměř s jistotou bychom po ořezu na čistý formát získali i bílá nepotištěná místa, a to v důsledku drobných nepřesností při ořezu. Přesahu grafiky za ořez říkáme „spad“ nebo „spadávka“.

Kromě ořezové linky bývají součástí výrobního výkresu i tzv. „bigy“. To jsou linky, kde nedojde k řezu, ale ke stlačení a následnému ohybu v daném místě. Bigy se používají při výrobě krabiček nebo třeba skládaných letáků.

Zpět na další články

Přejít nahoru