Ořezové značky a spadávka. Pozor na zmetky!

To platí jak do života, tak při přípravě tiskových dat a výrobě. Když připravujeme grafiku, která bude směřovat do tiskárny na výrobu (tiskoviny, obaly atd.), musíme přidat ořezové značky, v odborné hantýrce „šnajtky“, nebo prostě ořezovky. Tyto linky v rozích formátu definují místo ořezu z velkého tiskového archu na požadovaný formát. V tiskárnách totiž pracovníci nevkládají papíry do tiskárny pro formát A4, vždy se tiskne na cca půlmetrové archy, z nichž se následně formát ořezává právě podle těchto značek.

Ořezová linka a bigy

Když má být výsledkem složitější tvar (např. samolepka libovolného tvaru), musíme místo šnajtek přidat ořezovou linku. Ta definuje cestu řezacího nože ve výrobním stroji (řezacím plotru). Kromě ořezové linky bývají součástí výrobního výkresu i tzv. „bigy“. To jsou linky, kde nedojde k řezu, ale ke stlačení a následnému ohybu v daném místě. Bigy se používají při výrobě krabiček nebo třeba skládaných letáků.

Další články v blogu

Přejít nahoru